KONTAKTY

Group Construction s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupconstruction.cz

» Odstoupení od Smlouvy
Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

  • Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dnekdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
  • Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením písemnou formou vyplněním formuláře, který je nedílnou součástí e-mailu, který dostanete jako potvrzení o objednávce zboží nebo služby.
  • Například dopisem zaslaným poštou na adresu: Group Electric s.r.o., Rázusova 47, 040 03 Košice.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme celou platbu, kterou jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručování, který nabízíme.
  • Platba Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy spolu z zbožím, který jste se rozhodly bez udání dvôvodu vrátit. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.


3. Možnosti vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy

  • Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu: Group Electric s.r.o., Rázusova 47, 040 03 Košice, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty.


4. Informace o úhradě nákladů na vrácení zboží

  • Náklady na vrácení zboží nese kupující tedy spotřebitel.


5. Odpovědnost spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží

  • Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

  • Podrobnější informace se dočtete v Zákoně č. 102/2014 ze dne 25. března 2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího § 7 odst. 6.


Aktualizováno 25. 03. 2015

MGY3M