KONTAKTY

Group Construction s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupconstruction.cz

» Obchodní Podmínky
OBJEDNÁVKA

UPOZORNĚNÍ: Jelikož nabízené služby a sortiment nejsou určeny pro koncového spotřebitele, neprodáváme náhradní díly ani neopravujeme řídicí jednotky používané v automobilech pro fyzické osoby - nepodnikatele.


Odůvodnění: Povaha a charakter nabízených služeb a náhradních dílů vyžaduje odbornou způsobilost v dané oblasti a dílenské vybavení na vysoké úrovni.
Nejedná se tedy o spotřebitelskou smlouvu.


1. KUPNÍ SMLOUVA

Kupující objednává zboží, respektive uzavírá smlouvu s prodávajícím elektronicky, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Kupující je povinen uvést do objednávkového formuláře následující údaje:

 • Způsob dopravy
 • Způsob platby
 • Jméno a příjmení kupujícího
 • Telefonický a e-mailový kontakt
 • Dodací adresu

Fakturační údaje li kupující právnická osoba.

 • Název společnosti
 • Sídlo společnosti
 • IČO
 • DIČ
 • plátci DPH uvádějí i IČ DPH

V daném případě se smluvní vztah řídí ustanoveními § 409 Obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

 

 • Po kliknutí na ikonu KOUPIT se k ceně za zboží připočte cena za dopravu a způsob platby.
 • Spotřebitel si sám vybírá způsob dopravy a způsob platby přičemž má zobrazeny i jednotlivé ceny za služby.
 • Závaznou cenou je cena specifikována v Zálohové faktuře, která slouží jako potvrzení přijaté objednávky, čímž dojde k přijetí návrhu ve smyslu § 409 Obchodního zákoníku a tím k uzavření kupní smlouvy na dálku.
 • Ke změně ceny v již přijaté objednávce nemůže dojít!


Po odeslání objednávky se na webu zobrazí potvrzení o odeslání objednávky, a pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplnil e-mailovou adresu, obdrží kopii objednávky na e-mailové schránky, jako potvrzení zapsání objednávky do systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele.

 

Objednávka odeslána prodávajícímu se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 409 Obchodního zákoníku. Kupující má možnost návrh na uzavření smlouvy odvolat nebo zrušit.


2. SMLUVNÍ STRANY

PRODÁVAJÍCÍ:

Group Construction sro, Sv. Ladislava 112, 040 14 Košice

IČ: 50233831

DIČ: 2120252926

zapsán v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Vložka číslo: 27088/V (dále jen "Prodávající")


KUPUJÍCÍ:
Živnostník nebo právnická osoba, která si závazně objednala zboží a která řádně a pravdivě uvedla údaje potřebné k její identifikaci jak jsou požadované v těchto Obchodních podmínkách.


3. JAK NAKUPOVAT:

 • Vyberte si zboží
 • Vložte zboží do košíku kliknutím na symbol "KOUPIT" vedle obrázku samotného produktu.
 • Připravte objednávku zadáním údajů potřebných k realizaci dodávky (Způsob dopravy, Způsob platby) a kliknutím na symbol "OBJEDNAT"
 • Osobní údaje dopište (Vaše jméno, adresa, telefon, e-mail, resp. Sídlo firmy, IČ a DIČ v případě, že nakupujete jako podnikatel)
 • Bez potvrzení (odfajknutia) části Četl / a jsem Obchodní, Reklamační a Montážní Podmínky a také Bez potvrzení (odfajknutia) části Objednávka s Povinností Zaplatit není možné odeslat objednávku.
 • Odeslat objednávku - po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím; na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

 

4. POPIS ZBOŽÍ A CENA

Ceny uvedené u jednotlivých produktů platí při odběru jednoho kusu a jsou platné v momentě objednání zboží. Ke změně ceny v již zaplacené objednávce nemůže dojít.


5. DODACÍ PODMÍNKY

Pokud je zboží skladem, zásilky jsou odesílány kupujícímu zpravidla následující pracovní den po připsání celé částky uvedené v zálohové faktuře.Pokud objednané zboží nemáme na skladě, odesíláme jej nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne připsání celé částky uvedené v zálohové faktuře.Prodávající splní povinnost odeslání zásilky předáním zboží do rukou přepravce. Přepravní náklady se připočítávají k celkové hodnotě zboží.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu formou zálohové faktury jedním z následujících způsobů:

 • Převodním příkazem přes internet banking

Faktura slouží zároveň jako dodací list potřebný k uplatnění reklamace.

 

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na zakoupené zboží nebo náhradní díly je 12 měsíců pro klienty ve smyslu Obchodního zákoníku. Z této záruky jsou vyloučeny díly poškozené vnějšími vlivy a díly, které nebyly namontovány v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce.

Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu smlouvy od dopravce.

Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající. Kupující je povinen takové vady případně rozdíly v množství reklamovat písemně do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí poškození balíku nebo firemní pásky, kterou byl přelepen balík, je povinen vyhotovit samostatný zápis potvrzený dopravcem.

Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka je povinen kupující reklamovat písemně nejpozději poslední den záruční doby.

Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové zboží nebo vrácení peněz.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit zboží spolu s kopií faktury na adresu místa podnikání prodávajícího:

Group Construction s.r.o., Rázusova 47, 040 03 Košice, Slovensko

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned nebo do 3 dnů nebo v odůvodněných případech zejména pokud situace vyžaduje odborné znalecké zhodnocení stavu výrobku, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení zboží do sídla společnosti Group Electric s.r.o. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.


8. STORNO objedávky

Kupující může objednávku stornovat do doby expedice zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty. Takové storno objednávky považujeme za zrušenou objednávku. Při zrušení objednávky je třeba uvést Vaše jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.Pokud kupující předem uhradil cenu zboží nebo její část, finanční prostředky mu budou vráceny do 14 dnů bankovním převodem na účet určený kupujícím (je třeba zadat číslo účtu a kód banky), pokud se nedohodne jinak.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží.


Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude vystaven dobropis na dohodnutou částku. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (Ve smyslu §3 zákona 428/2002 Sb, O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, jestliže je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na výdejním místě, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky na koupi zboží seznámil s těmito obchodními podmínkami prodeje a zároveň s nimi souhlasí.


Aktualizováno 01. 03. 2016

YmQxM