KONTAKTY

Group Construction s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupconstruction.cz

» Použití Technologie Cookies
Cookies

1. Podobně jako většina ostatních subjektů, i společnost Group Electric s.r.o., se sídlem Sv. Ladislava 112, 040 14 Košice, IČO: 46 000 828, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Vložka číslo: 27088/V (dále jen "Group Electric s.r.o.") používá pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a na zajištění dalších úkolů technologii cookies. Cookies jsou miniaturní soubory, složené z řetězce písmen a číslic, které server uloží do Vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. Cookies mj provozovateli internetových stránek umožňují odlišení Vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.


2. Cookies a údaje získané prostřednictvím internetových stránek společnosti Group Electric s.r.o. využívajících technologii cookies mohou být použity zejména na následující účely:

  • umožnění pohybu návštěvníka, resp. uživatele internetových stránek po stránkách a využívání jejich funkcí, jako např. přístup do zabezpečených částí (sekcí) internetových stránek či ukládání položek do nákupního košíku atd .;

  • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatele internetových stránek používají stránky, jako např. které internetové stránky jsou navštěvovány nejčastěji nebo zda návštěvníci nebo uživatelé internetových stránek přijímají zprávy o chybách atd.; tyto cookies jsou používány zejména na vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí internetových stránek;

  • uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových stránek, jako např. volba uživatelského jména, výběr jazyka nebo regionu atd., tyto cookies jsou používány zejména k zajištění osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu pro návštěvníky a uživatele internetových stránek;

  • reklamní a marketingové účely společnosti Group Electric s.r.o., jejích programů, produktů a služeb, tyto cookies jsou používány zejména k zajištění osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu.


3. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím internetových stránek společnosti Group Electric s.r.o. využívajících technologii cookies pro účely uvedené v bodě 2. tohoto dokumentu, zablokujte používání technologie cookies příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoloval) použití technologie cookies).

Dovolujeme si Vás však upozornit, že zablokování technologie cookies může (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. Znemožnit) přístup k a/nebo funkcionalitu některých internetových stránek a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce.


4. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že nastavení Vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu, které nebude blokovat používání technologie cookies (t.j. nastavení, které nebude blokovat, resp. zakazovat použití technologie cookies nebo nastavení, které bude použití technologie cookies přímo povolovat), bude považováno za souhlas s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím internetových stránek společnosti Group Electric s.r.o. využívajících technologii cookies pro všechny účely uvedené v bodě 2. tohoto dokumentu.


5. Společnost Group Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tento dokument. Jeho změna nabude účinnosti jejím uveřejněním na stránkách společnosti Group Electric s.r.o., pokud není výslovně uveden jiný termín nabytí její účinnosti.


Aktualizováno 25. 03. 2015

NDE5MDYwN